0 produktów / 0.00 zł

Regulaminy konkursów

Regulamin konkursu
"OSTATNIE ROZMOWY"
Październik 2016


1. Organizatorem konkursu jest Dom Wydawniczy „Rafael”, Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 25 (zwany dalej: DW RAFAEL).
2. Konkurs skierowany jest do użytkowników aplikacji IG. Konkurs będzie trwać w dniach od 15.10.2016 r. do 22.10.2016 r.; jego rozstrzygnięcie nastąpi 23.10.2016 r., a lista profili IG laureatów zostanie opublikowana tego dnia w poście na IG „Ogłoszenie Wyniku” na profilu instagram DW RAFAEL, pod adresem www.instagram.com/dom_wydawniczy_rafael/
3. Konkurs kierowany jest do osób zamieszkałych na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników DW RAFAEL oraz ich rodzin.
4. W przypadku osób niepełnoletnich uczestnik konkursu musi uzyskać zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uczestnictwo w nim. DW RAFAEL jest upoważniony do zweryfikowania, czy takowe pozwolenie zostało wydane, w każdym momencie trwania konkursu, jak i przed wydaniem nagrody (przez egzekwowanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna).
5. Aby wziąć udział w konkursie, należy:
- obserwować profile @dom_wydawniczy_rafael i @gloria24.pl
- polubić post konkursowy (na obu profilach)
- uzasadnić w komentarzu pod postem konkursowym (na jednym z podanych profili) dlaczego to właśnie Tobie należy się nagroda
- udostępnić grafikę konkursową na swoim profilu instagram, oznaczając na zdjęciu @dom_wydawniczy_rafael i @gloria24.pl oraz dodając hashtagi #ostatnierozmowy #konkurs
6. Spośród wszystkich osób, które wezmą udział w konkursie, czyli spełnią wszystkie warunki wymienione w pkt. 5, wyłonimy 5 laureatów. Zostaną oni wybrani przez jury wyznaczone z DW RAFAEL.
7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza automatycznie akceptację niniejszego regulaminu.
8. Nagrodą w konkursie jest 5 egzemplarzy książki BENEDYKT XVI – OSTATNIE ROZMOWY z autografem autora – Petera Seewalda (1 egzemplarz dla każdego ze zwycięzców)
9. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości prywatnej, a następnie zobowiązani są do przesłania swoich danych adresowych w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania wiadomości prywatnej.
10. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania danych adresowych za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx (w przypadku uczestników niepełnoletnich od daty otrzymania pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego).
11. DW RAFAEL nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia nagród przez firmę kurierską.
12. Koszty wysyłki ponosi organizator konkursu.
13. W przypadku, gdy zwycięzca nie odpowie na wiadomość z informacją o wygranej po upływie 48 godzin, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi wytypowanemu przez jury DW RAFAEL.
14. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą uczestników na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz do celów marketingowych DW RAFAEL.
15. DW RAFAEL informuje, że decyzje organizatora konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w przypadku nieprawidłowego wysyłania zgłoszenia.
16. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody dla DW RAFAEL na publikowanie komentarzy konkursowych (lub ich fragmentów) w celach marketingoworeklamowych.
17. Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w przypadku podania nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie konkursu.
18. DW RAFAEL zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin konkursu

,, RODZINA Z PAMIĘTNIKIEM NASTOLATKI W TLE"

Marzec 2016

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Wydawniczy „Rafael”, Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 25 (zwany dalej: RAFAEL).
 2. Konkurs będzie trwać w dniach od 13.03.2016 r. do 31.03.2016 r.; jego rozstrzygnięcie nastąpi 08.04.2016 r., a lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.rafael.pl; link do listy laureatów zamieszczony zostanie na funpage'u serii „Pamiętnik nastolatki”
 3. Konkurs jest kierowany do osób zamieszkałych na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników DW Rafael oraz ich rodzin
 4. W przypadku osób niepełnoletnich uczestnik konkursu musi uzyskać zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uczestnictwo w nim. RAFAEL jest upoważniony do zweryfikowania, czy takowe pozwolenie zostało wydane, w każdym momencie trwania konkursu, jak i przed wydaniem nagrody (przez egzekwowanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna).
 5. Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać się do grona osób lubiących produkt „Pamiętnik nastolatki” na stronie www.pamietniknastolatki.pl oraz wybrać jeden z tematów konkursowych. Interpretacja dowolna - opowiadanie lub inna forma literacka (maksymalnie na 3 strony), fotografia (max 3 zdjęcia), rysunek, filmik, kolaż itd
 6. Temat: ,,Rodzina z Pamiętnikiem Nastolatki w tle" (,,Tajemnica Jacoba"  też się liczy)

Forma pracy dowolna (opowiadanie max 3 strony, wiersz - max 1, zdjęcia - max 3, filmik - max1, rysunek - max 1, kolaż - max 1). Można wykorzystać do zadanego tematu jedną część PN, kilka, wszystkie.   

 1. Prace prosimy nadsyłać na adres pamietnik.nastolatki.poczta@gmail.com do dnia 3103.2016r. Prosimy przy nadsyłaniu prac podawać od razu swoje pełne dane (imię nazwisko, ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość i numer telefonu dla kuriera) - chodzi o szybkość wysłania nagród.
 2. Z nadesłanych prac konkursowych wyłonimy 20 laureatów. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez jury złożone z autorki serii „Pamiętnik nastolatki” oraz osób wyznaczonych z DW Rafael.
 3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza automatycznie akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Nagrodami w konkursie będą egzemplarze ,,Pamiętnik nastolatki 12 - Julia 5" oraz gadżety związane z serią:

Szczegóły:
za miejsca 1- 3: 1 egz. PN 12 + torba
miejsca: 4 -20: 1 egz. PN 12

 1. Laureaci zobowiązani są w ciągu 72 godzin od chwili otrzymania maila o wygranej do przesłania swoich danych adresowych.
 2. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania danych teleadresowych za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK (w przypadku uczestników niepełnoletnich od daty otrzymania pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego).
 3. RAFAEL nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia nagród przez firmę kurierską.
 4. Koszty wysyłki ponosi organizator konkursu.
 5. W przypadku, gdy zwycięzca nie odpowie na maila z informacją o wygranej po upływie 72 godzin, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi wytypowanemu przez jury
 6. Przystąpienie do konkursu jest dla RAFAELA równoznaczne ze zgodą uczestników na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz do celów marketingowych DW „Rafael”.
 7. RAFAEL informuje, że decyzje organizatora konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w przypadku nieprawidłowego wysyłania zgłoszenia
 8. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody dla DW „Rafael” na publikowanie prac konkursowych (lub ich fragmentów) w celach marketingowo reklamowych.
 9. Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w przypadku podania nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie konkursu.
 10. RAFAEL zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Regulamin konkursu

,,Magia Świąt z Pamiętnikiem Nastolatki w tle"

Grudzień  2015

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Wydawniczy „Rafael”, Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 25 (zwany dalej: RAFAEL).
 2. Konkurs będzie trwać w dniach od 5.12 do 16.12. 2015 r.; jego rozstrzygnięcie nastąpi 16.12. 2015 r., a lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.rafael.pl; link do listy laureatów zamieszczony zostanie na funpage'u serii „Pamiętnik nastolatki”
 3. Konkurs jest kierowany do osób zamieszkałych na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników DW Rafael oraz ich rodzin
 4. W przypadku osób niepełnoletnich uczestnik konkursu musi uzyskać zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uczestnictwo w nim. RAFAEL jest upoważniony do zweryfikowania, czy takowe pozwolenie zostało wydane, w każdym momencie trwania konkursu, jak i przed wydaniem nagrody (przez egzekwowanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna).
 5. Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać się do grona osób lubiących produkt „Pamiętnik nastolatki” na stronie www.pamietniknastolatki.pl oraz wybrać jeden z tematów konkursowych. Interpretacja dowolna - opowiadanie lub inna forma literacka (maksymalnie na 3 strony), fotografia (max 3 zdjęcia), rysunek, filmik, kolaż itd
 6. Temat: ,,Magia Świąt z Pamiętnikiem Nastolatki w tle" (,,Tajemnica Jacoba"  też się liczy)

Forma interpretacji dowolna: literacka - max 3 strony, zdjęcia max - 3, wiersz, piosenka, filmik, kolaż, rysunek. Można wykorzystać do zadanego tematu jedną część PN, kilka, wszystkie.

 1. Prace prosimy nadsyłać na adres pamietnik.nastolatki.poczta@gmail.com do dnia 16.12.2015. Prosimy przy nadsyłaniu prac podawać od razu swoje pełne dane (imię nazwisko, ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość i numer telefonu dla kuriera) - chodzi o szybkość wysłania nagród.
 2. Z nadesłanych prac konkursowych wyłonimy 20 laureatów. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez jury złożone z autorki serii „Pamiętnik nastolatki” oraz osób wyznaczonych z DW Rafael.
 3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza automatycznie akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Nagrodami w konkursie będą egzemplarze ,,Pamiętnik nastolatki 11 - Julia 4" oraz gadżety związane z serią - między innymi: koce, koszulki, torby, kalendarze PN, zakładki magnetyczne.

Szczegóły:
za miejsca 1- 3: 1 egz. PN 11 + koc + koszulka + zakładka magnetyczna
miejsca: 4 -10 PN 11+ koszulka + kalendarz PN + zakładka
miejsca: 11-15: PN 11+ torba + zakładka
miejsca: 16-20: PN11 + zakładka

 1. Laureaci zobowiązani są w ciągu 72 godzin od chwili otrzymania maila o wygranej do przesłania swoich danych adresowych.
 2. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania danych teleadresowych za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK (w przypadku uczestników niepełnoletnich od daty otrzymania pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego).
 3. RAFAEL nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia nagród przez firmę kurierską.
 4. Koszty wysyłki ponosi organizator konkursu.
 5. W przypadku, gdy zwycięzca nie odpowie na maila z informacją o wygranej po upływie 72 godzin, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi wytypowanemu przez jury
 6. Przystąpienie do konkursu jest dla RAFAELA równoznaczne ze zgodą uczestników na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz do celów marketingowych DW „Rafael”.
 7. RAFAEL informuje, że decyzje organizatora konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w przypadku nieprawidłowego wysyłania zgłoszenia
 8. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody dla DW „Rafael” na publikowanie prac konkursowych (lub ich fragmentów) w celach marketingowo reklamowych.
 9. Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w przypadku podania nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie konkursu.
 10. RAFAEL zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Zasady promocji

Świąteczna promocja Pamiętnika Nastolatki obwiązuje w  dniach 20.11.2015 - 31.12.2015

ZASADY PROMOCJI: do pakietu 3 dowolnych części Pamiętnika Nastolatki dodajemy Kalendarz nastolatki na 2016 rok GRATIS

 

 

Regulamin konkursu Pamiętnik Nastolatki / Tajemnica Jacoba

wrzesień-październik 2015

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Wydawniczy „Rafael”, Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 25 (zwany dalej: RAFAEL).
 2. Konkurs będzie trwać w dniach od 18.10 do 31.10. 2015 r.; jego rozstrzygnięcie nastąpi 9.11. 2015, a lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.rafael.pl; link do listy laureatów zamieszczony zostanie na funpage'u serii „Pamiętnik nastolatki”
 3. Konkurs jest kierowany do osób zamieszkałych na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników DW Rafael oraz ich rodzin
 4. W przypadku osób niepełnoletnich uczestnik konkursu musi uzyskać zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uczestnictwo w nim. RAFAEL jest upoważniony do zweryfikowania, czy takowe pozwolenie zostało wydane, w każdym momencie trwania konkursu, jak i przed wydaniem nagrody (przez egzekwowanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna).
 5. Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać się do grona osób lubiących produkt „Pamiętnik nastolatki” na stronie www.pamietniknastolatki.pl oraz wybrać jeden z tematów konkursowych. Interpretacja dowolna - opowiadanie lub inna forma literacka (maksymalnie na 3 strony), fotografia (max 3 zdjęcia), rysunek, filmik, kolaż itd
 6. Tematy:
  1. Różne kanony kobiecego piękna
  2. Razem przez życie

   
 7. Odpowiedzi należy wysyłać na adres mailowy: pamietnik.nastolatki.poczta@gmail.com w terminie do 31.10.2015 r. (włącznie) w treści wpisując swoje imię i nazwisko, odpowiedź.
 8. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez jury złożone z autorki serii „Pamiętnik nastolatki” oraz osób wyznaczonych z DW Rafael.
 9. Wzięcie udziału w konkursie oznacza automatycznie akceptację niniejszego regulaminu.
 10. Nagrodami w konkursie będą egzemplarze najnowszej części serii „Tajemnica Jacoba” (20 sztuk) oraz nagrody niespodzianki.
 11. Laureaci zobowiązani są w ciągu 72 godzin od chwili otrzymania maila o wygranej do przesłania swoich danych adresowych.
 12. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania danych teleadresowych za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK (w przypadku uczestników niepełnoletnich od daty otrzymania pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego).
 13. RAFAEL nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia nagród przez firmę kurierską.
 14. Koszty wysyłki ponosi organizator konkursu.
 15. W przypadku, gdy zwycięzca nie odpowie na maila z informacją o wygranej po upływie 72 godzin, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi wytypowanemu przez jury
 16. Przystąpienie do konkursu jest dla RAFAELA równoznaczne ze zgodą uczestników na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz do celów marketingowych DW „Rafael”.
 17. RAFAEL informuje, że decyzje organizatora konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w przypadku nieprawidłowego wysyłania zgłoszenia
 18. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody dla DW „Rafael” na publikowanie prac konkursowych (lub ich fragmentów) w celach marketingowo reklamowych.
 19. Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w przypadku podania nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie konkursu.
 20. RAFAEL zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin konkursu „Test wiedzy z PN”

 

1. Organizatorem konkursu jest Dom Wydawniczy „Rafael”, Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 25 (zwany dalej: RAFAEL).
2. Konkurs będzie trwać w dniach od 20 marca do 12 kwietnia 2015 r.; jego rozstrzygnięcie nastąpi 30 kwietnia 2015 , a lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.rafael.pl; link do listy laureatów zamieszczony zostanie na funpage'u serii „Pamiętnik nastolatki”
2. Konkurs jest kierowany do osób zamieszkałych na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników DW Rafael oraz ich rodzin
3. W przypadku osób niepełnoletnich uczestnik konkursu musi uzyskać zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uczestnictwo w nim. RAFAEL jest upoważniony do zweryfikowania, czy takowe pozwolenie zostało wydane, w każdym momencie trwania konkursu, jak i przed wydaniem nagrody (przez egzekwowanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna).
4. Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać się do grona osób lubiących produkt „Pamiętnik nastolatki” na stronie www.pamietniknastolatki.pl oraz wybrac jeden z tematów konkursowych:


Wersja pierwsza: odpowiedzieć na poniższe pytania:

1.Wymień imiona przynajmniej czterech bohaterów /bohaterek)
2. Na jaką chorobę zachorowała Julia (podaj pełną nazwę)
3. Jak miała na imię szefowa Stowarzyszenia, w którym Julia była wolontariuszką?
4. W jakim mieście przeszła operację?
5. Jak miał na imię pierwszy chłopak, Julii?
6. Jaki tytuł miała książka, dzięki której, Julia poznała się z Eliaszem?
7. Podaj imię siostry Julii i jej chłopaka
8. W jakim państwie zamieszkała siostra Julii ze swoim chłopakiem?
9. Podaj imię i nazwisko przyjaciółki Julii, której bardzo dokuczano w szkole?
10. W czyim ślubie i weselu uczestniczyła Julia?
11. Podaj nazwę Stowarzyszenia, w którym działała Julia, jako wolontariuszka
12. Co fotografowała Julia z koleżankami w czasie ,,matur” ? (matury odbywały się w szkole) Dziewczyny miały w tym czasie wolne.
13. Wymień choć jeden ulubiony cytat z Julii części 1 albo 2
14. Co takiego zabrał Eliasz na basenie (w aquaparku), gdy byli tam z Alą?
15. Jak Ala nazywała jacuzzi?
16. Wypisz choć jedną zabawną Twoim zdaniem scenkę z Julii części 1 lub 2
17. Przy jakiej ulicy mieszkała Ala wraz z rodziną?
18. W jaki sposób Eliasz trafił do Stowarzyszenia (za co), w którym był wolontariuszem?
19. Co takiego zorganizowała Julia, aby zebrać pieniądze dla dzieci, które były pod opieką wolontariuszy?
20. Dlaczego podoba ci się książka ,, Julia”? Opisz w kilku zdaniach.


Wersja druga: napisać krótką wypowiedź na temat:Wyobraź sobie, że jesteś przyjacielem Julii lub Eliasza. Opisz wasz jeden dzień lub wspólnie przeżytą przygodę.
 

Odpowiedzi należy wysyłać na adres mailowy: pamietnik.nastolatki.poczta@gmail.com w terminie do 12 kwietnia (włącznie) w treści wpisując swoje imię i nazwisko, odpowiedź.
5. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez jury złożone z autorki serii „Pamiętnik nastolatki” oraz osób wyznaczonych z DW Rafael.
6. Wzięcie udziału w konkursie oznacza automatycznie akceptację niniejszego regulaminu.
7. Nagrodami w konkursie będą egzemplarze najnowszej części „Pamiętnika nastolatki. Julia 3” oraz za pierwsze trzy miejsca (w obu kategoriach) nagrdy niespodziankii/
8. Laureaci zobowiązani są w ciągu 72 godzin od chwili otrzymania maila o wygranej do przesłania swoich danych adresowych.
9. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania danych teleadresowych za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK (w przypadku uczestników niepełnoletnich od daty otrzymania pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego).
10. RAFAEL nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia nagród przez firmę kurierską.
11. Koszty wysyłki ponosi organizator konkursu.
12. W przypadku, gdy zwycięzca nie odpowie na maila z informacją o wygranej po upływie 72 godzin, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi wytypowanemu przez jury
13. Przystąpienie do konkursu jest dla RAFAELA równoznaczne ze zgodą uczestników na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz do celów marketingowych DW „Rafael”.
14. RAFAEL informuje, że decyzje organizatora konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w przypadku nieprawidłowego wysyłania zgłosze
15. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody dla DW „Rafael” na publikowanie prac konkursowych (lub ich fragmentów) w celach marketingowo reklamowych.
16. Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika w przypadku podania nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie konkursu.
17. RAFAEL zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
DO GÓRY