0 produktów / 0.00 zł

Regulamin konkursu „Lena z 7A”

Regulamin konkursu „Lena z 7A”
 
  1. Organizatorem konkursu jest Dom Wydawniczy „Rafael”, Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 25 (zwany dalej: RAFAEL).

     
  2. Konkurs będzie trwać w dniach 12 kwietnia do 6 maja 2018 r.; jego rozstrzygnięcie nastąpi 15 maja , a lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.rafael.pl; link do listy laureatów zamieszczony zostanie na fanpage'u serii „Pamiętnik nastolatki”

     
  3. Konkurs jest kierowany do osób zamieszkałych na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników DW Rafael oraz ich rodzin
     
  4. W przypadku osób niepełnoletnich uczestnik konkursu musi uzyskać zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na uczestnictwo w nim. RAFAEL jest upoważniony do zweryfikowania, czy takowe pozwolenie zostało wydane, w każdym momencie trwania konkursu, jak i przed wydaniem nagrody (przez egzekwowanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna).
DO GÓRY