0 produktów / 0.00 zł

Regulamin promocji dla darczyńców Dobrych nowin

REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW

 

 1. Niniejszy regulamin dotyczy udzielania rabatów w sklepie: rafael.pl wg poniżej określonych warunków.

 2. Organizatorem promocji Stowarzyszenie Rafael - wydawca „Dobrych Nowin”.

 

 1. Rabaty będą udzielane w sklepach internetowych:

 1. rafael.pl – 30% rabatu

 

 1. Rabaty obowiązują od 15.11.2017 do 31.12.2017 roku.

 2. Rabaty udzielane będą do wyczerpania zapasów i dotyczą asortymentu dostępnego

w sklepach internetowych wymienionych w pkt. 3.

 1. Rabaty nie sumują się i nie łączą się z innymi promocjami.

 2. Rabaty są do wielokrotnego wykorzystania w terminie określonym w pkt. 4.

 3. Wszelkie informacje dotyczące promocji udziela Biuro Obsługi Klienta pod numerem

telefonu: 12 411 08 66, e-mail: joanna@rafael.pl

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać e-mail: joanna@rafael.pl. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wszelkie spory rozstrzygać będzie Organizator. Zarówno Uczestnicy Promocji jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle regulaminu Promocji w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

DO GÓRY